СНДЛ PR

СНИЛ PR - победитель конкурса "Лучшая СНИЛ БГЭУ-2017". Диплом III степени. На фото (слева направо): Людмила Ильяш, Альбина Цыбрук, Татьяна Путинцева, Королёнок Геннадий Антонович, Катерина Путинцева, Павел Костюкевич
СНДЛ PR – пераможца конкурсу “Лепшая СНДЛ БДЭУ-2017”. Дыплом III ступені. На фота (злева направа): Людміла Іліяш, Альбіна Цыбрук, Таццяна Путинцева, Королёнок Генадзь Антонавіч, Кацярына Путинцева, Павел Касцюкевіч

Дэвіз СНДЛ – прэтэндуеш? Развівайся!

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя “PR” створана у верасні 2015 г. на базе кафедры прамысловага маркетынгу і камунікацый.

Каманда СНДЛ ажыццяуляе распрацоуку ды падрыхтоуку функцыянывання сайту  ФМк БГЭУ і с моманту стварэння дасягнула значых поспехау як у навукова-даследчай працы, так і прасоуванні сайту факультэта.

Узагароды СНДЛ PR

Накіроуванні навукова-даследчай працы:

 • Маркетынг і прамысловы маркетынг;
 • Маркетынгавыя камунікацыі;
 • Інтэрнэт-маркетынг і інтернэт-рэклама;
 • Кіраванне закупліваннем і збытавой дзейнасцю прадпрыемствау;
 • Псіхалогія і паводзіны пакупнікоу;
 • Даследаванне таварных рынкау;
 • Маркетынг інавацый.

Вырашальныя задачы:

 • Аб’яднанне ды стымуляванне працы актыуных, творчых ды здольных да навуковай працы студэнтау;
 • Актыунае прыцягненне студэнтау к навукова-даследчай працы;
 • Арганізацыя ды правядзенне навукова-практычных даследаванняу студэнтау;
 • Арганізацыя ды правядзенне студэнцкіх канферэнцый , алімпіад , семінарау;
 • Падрыхтоука навукова-педагагічных ды педагагічных кадрау.
  .

Кантактная інфармацыя:

Кіраунік СНДЛ PR: Гуртавой Андрэй Аляксандравіч
Тэлефон: +375 (17) 209-88-67
Размяшчэнне: вучэбна-метадычны кабінет “Рэклама” Кафедры прамысловага маркетынгу і камунікацый, ауд. 138/3

image_pdfimage_print