СНДЛ 5 PL

Студенческая научно-исследовательская лаборатория 5PL
Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя 5 PL 

Дэвіз СНДЛ 5 PL: У святле ведау патроху асвятляем мы дарогу!

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя 5 PL створана у верасні 2017 на базе кафедры лагістыкі і цэнавай палітыкі.

Накіроуванні навукова-даследчай працы:

 • Павышэнне транзітнай прывабнасці Рэспублікі Беларусь;
 • Інтэграцыя лагістычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь у глабальным ланцугу паставак.

Вырашальныя задачы :

 • Аб’яднанне актыуных, дапытлівых , здатных студэнтау у навуковы калектыу;
 • Стымуляванне навуковага жыцця на факультэце;
 • Азнаямленне студэнтау з сучаснымі трэндамі у лагістыцы;
 • Актыуны удзел студэнтау у рознага роду навуковых мерапрыемствах па-за сценамі універсітэта;
 • Павышэнне канкурэнтаздольнасці студэнтау спецыяльнасці “Лагістыка” на рынку працы.

Кантактная інфармацыя:

 • Кіраунік СНДЛ 5 PL: Гулягіна Вольга Сяргееуна , дацэнт кафедры лагістыкі і цэнавай палітыкі, канд. экан. навук.
 • Тэлефон:  +375 (29) 718-66-23.
 • e-mail:  o.huliahina@gmail.com.
 • Размяшчэнне: ауд.226/2, ауд. 123/3

Дасягненні СНДЛ 5 PL

Актыуны і дружны калектыу СНДЛ 5 PL, не гледзячы на сваю маладосць , ужо мае шэраг дасягненняу на навуковай ніве:

 • 3-5 кастрычника 2017 г. членами лабараторыи, пры падтрымцы кафедры лагістыкі і цэнавай палітыкі, был арганізаваны удзел Беларускага дзяржаунага эканамічнага універсітэта у Міжнароднай спецыяльнай выставе “ Транспарт і лагістыка”, прымеркаванай да галоунага мерапрыемству у галіне лагістыкі у нашай краіне – Беларускім транспартным тыдні -2017;
 • 20 кастрычніка 2017 г. члены лабараторыі , з ліку першакурснікау( пры падтрымцы асістэнтау кафедры лагістыкі і цэнавай палітыкі Паляшук Е.Н і Дзірко С.В. і чуйным кірауніцтве кірауніка СНДЛ) прынялі удзел у ІІ Рэспубліканскім конкурсе навукова-даследчых і творчых работ “InPro-2017” дзе атрымалі шмат станоучых водгукау і пажаданне не спыняць працу над сваім праектам;
 • Праект – “Інфармацыйныя тэрміналы гарадской мабільнасці”

Усе навіны лабараторыі па чытайце па метцы СНДЛ 5 PL.

image_pdfimage_print