Кафедра лагістыкі і цэнавой палітыкі

Ерчак Ольга Вячеславовна

Загадчык кафедры:

Ерчак Вольга Вячаславауна
Кандыдат эканамічных навук/дацэнт

Кафедра лагістыкі і цэнавой палітыкі была заснавана у 2000 годзе. Выкладчыкі кафедры не толькі праводзяць комплекс заняткау па адпаведным дысцыплінам, але і ажыццяуляюць кірауніцтва вучэбнай, вытворчай і прэддыпломнай практыцы студэнтау, арганізацыяй выпускных экзаменау, выканаюць усе астатнія віды заняткау, неабходных для падрыхтоукі высокакваліфіцыраваных спецыялістау для прамысловасці Рэспублікі.

Кафедра з’яуляецца выпускаюшчэй для студэнтау першай ступені вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці “Лагістыка” і па спецыялізацыі “Цэнаўтварэнне”.

Асноўныя навуковыя накіроўванні доследаў кафедры:

    • Лагістыка і кіраванне ланцугом паставак;
    • Цэнаутварэнне;
    • Дослед таварных рынкау.

Выкладчыкі кафедры:

Спецыялісты кафедры:

  • Ліпаценка Алеся Міхайлауна,спецыяліст II катэгорыі;
  • Андрэйчык Кацярына Мікалаеуна,вядучы спецыяліст;
  • Зубкоу Уладзімір Эдуардавіч,спецыяліст.

Кантактныя дадзёныя:

Тэлефон: +375 (17) 209-88-31;
E-mail: kpmc@bseu.by ;
Размяшчэнне: пр. Партызанскі 26, корпус 3, ауд. 123.

image_pdfimage_print