3.03.2017 – Даната Клещева. Представительница ФМк на МИСС БГЭУ 2017

3.03.2017 - Даната Клещева. Представительница ФМк на МИСС БГЭУ 2017

3.03.2017 – Даната Клещева. Представительница ФМк на МИСС БГЭУ 2017